Thẻ lưu trữ: ssl và https

Tại sao chứng chỉ bảo mật ssl và https lại cần thiết cho website của bạn?

Vào tháng 7 năm 2018, Google thông báo họ sẽ đánh dấu những website không...