Thẻ lưu trữ: Phối màu website

Màu sắc trong thiết kế web quan trọng như thế nào?

Hầu hết mọi người truy cập website sẽ đưa ra vài ba giây quyết định...