Đội ngũ lãnh đạo

Duyen Le

DUYEN LE
Đồng sáng lập (Co-founder)

Tien Nguyen

TIEN NGUYEN
Đồng sáng lập (CO-FOUNDER)

Kien Dang

KIEN DANG
GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM (PRODUCT MANAGER)

Duy Thai

DUY THAI
GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT (TECHNICAL MANAGER)

Tien Nguyen – CEO

Để phát triển đội ngũ, chúng tôi tập trung vào thái độ, chuyên môn, kinh nghiệm và đoàn kết để vượt qua các giới hạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng tôi áp dụng các nguyên tắc tương tự về quan hệ đối tác lâu dài và đổi mới tiến bộ trong các mối quan hệ với khách hàng của mình, nhằm mục đích hợp tác cùng khách hàng với tư cách là những cố vấn đáng tin cậy để vượt qua cả những thách thức và cơ hội phát triển..